COLOSSEUM

SKYDDSENHETEN

PLACERINGSTELEFON

0729 – 916110

EMAIL

info@skyddsenheten.se

ADRESS

Bangårdsgatan 13
753 20 Uppsala

 

COLOSSEUM SKYDDSENHETEN

Skyddsenheten har förmåga att ta emot klienter dygnet runt.

Skyddsenheten har förmåga att ta emot klienter dygnet runt, i våra verksamheter i Upplandsregionen. Skyddsenheten kan ta emot akutplaceringar, och har dessutom i sin kärna en Stödkedja för en längre placering. från det akuta kritiska stadiet, till en strukturerade utslussning tillbaka till ett liv fritt från våld. Vi ombesörjer alltid en trygg och säker transport för klienten/familjen till våra boenden, där personal är redo att ta emot skyddsklienterna i vår vårdkedja som är bemannad dygnet runt. Möjlighet till placering utomlands finns.

Vi har bred och lång kompetens i personalgruppen avseende krisbearbetning och behandling, även erfarenhet av personskydd och säkerhetsarbete finns. Riskbedömningar görs vid placering i form av SARA-V3 och/eller PATRIARK. Vi har bred språkkompetens, och dygnet runt tillgång till tolkservice. Stor erfarenhet av hedersproblematik finns inom verksamheten. Vårdkedjan är dygnet runt bemannad på varje enhet, och har utöver det också beredskapsjour dygnet runt, för att kunna stärka upp tjänstgörande personal vid behov.

Skyddsenheten erbjuder:

– Personal dygnet runt
– Akutplaceringar
– Transportenhet
– Riskbedomningar SARA/PATRIARK
– Komplett vårdkedja
– Individ/Familjeanpassad placering
– Vi finns på HVBGuiden!

Nya generationens Skyddsplacering

– Säkra transporter
– Trygg yttre struktur
– Skalskyddade boenden
– Överfallslarm via SOS
– Aktiv fritid – Alla förtjänar frihet.
– Mycket aktivitet för barn.
– Självskydd/Självförsvar

– Leg. Psykolog, Kris/Sorgebearbetning,
Risbedömningar, Stödinsatser
– Alla insatser anpassas efter skyddsklientens behov

Vi rullar inom 60 minuter efter placeringsbeslut dygnet runt!

Vi tar emot placeringar från hela landet, transport ombesörjes. Alla placeringar sker i samråd med socialtjänst/socialjour. 0729-916110 Placeringsjouren Colosseum.

kontakt

Önskar du bli kontaktad? Fyll i formuläret så hör vi av oss!